Nyttig informasjon fra Helena Cosmetics AS

Disse betingelsene gjelder for kjøp fra Helena Cosmetics AS i Norge.

Helena Cosmetics AS,
Organisasjonsnummer: 966717718 MVA
Leif Weldings vei 10, 3208 Sandefjord
Postboks 2110, 3202 Sandefjord
Epost: kundeservice@vendela.com (Maks. 24 timers responstid (arbeidsdager)).
Telefon: 40 03 80 01 (åpningstid: mandag -fredag: 09.00 – 11.00, 12.00 – 15.00)

Bestillinger
Når du bestiller hos oss, vil alltid betingelsene komme tydelig frem. Gjelder det abonnement, kan du si opp når du selv ønsker det og uten å oppgi grunn. Eneste unntak fra dette, gjelder abonnementer med fast bindingstid og forpliktelse om å motta et visst antall pakker. Dine abonnementsbetingelser vil alltid oppgis før du bestiller. Fra vi begynner å skrive ut forsendelsespapirer, til sendingen kommer frem til deg, kan det ta opptil to uker. Dersom du ønsker å stoppe videre forsendelser, anbefaler vi at du gir beskjed minst to uker før du skal motta neste forsendelse, slik at du slipper å betale returporto (datoen for neste forsendelse er alltid angitt på siste mottatte faktura). Du må betale returporto for varer du ikke ønsker å beholde. Du kan også ta en pause i abonnementet eller endre tiden mellom forsendelsene slik det passer deg. Bestillinger kan avvises ved saklig grunn. For å kjøpe varer fra Helena Cosmetics AS, må du ha fylt 18 år

Priser og betaling
Alle priser fra Helena Cosmetics er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift. Prisen, og eventuelle leveringskostnader, vil være oppgitt i salgs- og leveringsbetingelsene for bestillingen. Eventuelle prisendringer vil bli varslet i god tid, minst 6 uker før endringen trer i kraft. Betaling for bestilte varer skjer etterskuddsvis. Du får faktura tilsendt sammen med varen med betalingsdetaljer og betalingsfrist tydelig påført.

Forsendelse og leveranse
Helena Cosmetics AS bruker Posten til forsendelse av alle varer. Varer leveres Posten (går i postgangen) senest 6 arbeidsdager etter bestilling har blitt mottatt. Forsendelsen er etter dette underlagt Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester.

Angrerett
Kjøp du gjør hos Helena Cosmetics AS er dekket av angreretten. Det er ingen tidsfrist som begrenser din angrerett. Innbetalt beløp for den bestilte varen vil bli refundert, inkl. porto. Du må selv dekke kostnadene ved å returnere varen, i henhold til Postens satser. Dersom du er i tvil om noe, er du velkommen til å ringe oss på telefon 40 03 80 01.

Returrett
Du har full returrett på alle forsendelser. Det eneste vi ber om er at du betaler returportoen.

Porto og ekspedisjonsgebyr
Du vil alltid få opplyst vilkårene for porto og ekspedisjon i salgs- og leveringsbetingelsene for bestillingen.

Endring av vilkår
Dersom kjøpsbetingelsene må endres på grunn av offentlige pålegg eller særlige behov, i en grad som påvirker ditt kundeforhold, vil du få skriftlig beskjed.

Klage og reklamasjon
Du har rett til full reklamasjon ved vesentlige feil eller mangler. Reklamasjonsretten er begrenset til varens verdi slik den framkommer på fakturaen, samt forsendelseskostnaden. Vi ber om at spørsmål om reklamasjon rettes til Kundeservice så snart feil eller mangel er oppdaget på telefon 40 03 80 01, eller ved å sende en epost til kundeservice@vendela.com. Dersom du ikke er fornøyd, vil vi vederlagsfritt erstatte varen. Dersom feil eller mangel ikke kan rettes på en tilfredsstillende måte vil du, ved retur av varen, få kjøpesummen tilbake, samt returkostnader dekket i henhold til Postens satser.